De Groep van het Licht

Michael

Tony

Jane

David

De Groep van het Licht is een kerngroep van vier mensen die verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar maken van the Joseph Communications – de Joseph Communicaties, een reeks erg toegejuichte, spirituele boeken met als ‘auteur’ Joseph – een hoog geëvolueerde, ontlichaamde geest die diep begaan is met de mensheid en de toekomst van onze planeet.

Geschreven in directe, bondige taal, en met een spiritueel veeleer dan een religeus perspectief, werden the Communications – de Communicaties samengesteld tijdens de voorbije elf jaren via het trancemedium Michael G. Reccia.

‘Band of Light’ – ‘Groep van het Licht’ is de titel die Joseph aan de groep gaf en die the Communications – de Communicaties publiceert en wereldwijd verspreidt als paperbacks, e-boeken, en audioboeken.

Alle The Joseph Communications – De Joseph Communicaties boeken zijn op dit ogenblik verkrijgbaar in het Engels en ook enkele ervan die keurig in het Nederlands en het Spaans werden vertaald en verder zijn er nog geplande vertalingen.

Alle inkomsten worden opnieuw geïnvesteerd in de publicatie, het bekend maken, de promotie en de wereldwijde verspreiding. Geld voortvloeiend uit de verkoop wordt door geen enkel lid van de Groep van het Licht persoonlijk opgenomen.

Om meer te ontdekken over the Communications – de Communicaties bezoek de andere pagina’s van deze website en ook onze ‘shop’.