Band of light logo and the Joseph Communications logo

Schenken

De Joseph Communications – Joseph Comunicaties boeken,,e-boeken en audioboeken  worden uitgebracht en internationaal ter beschikking gesteld door de Groep van het Licht – een kleine groep van onbezoldigde vrijwilligers..

Alle inkomsten die voortvloeien uit de verkoop worden opnieuw geïnvesteerd in het voortbrengen, publiceren en herdrukken van de boeken, het verder verspreiden van de titels van Joseph en de aanzienlijke fondsvoorziening noodig om een wereldwijde bekendheid van de beschikbaarheid the Communications – de Communicaties te be- vorderen.

Het is de bedoeling van de Groep van het Licht door te gaan met het verspreiden van de boeken tot bij een zo breed als enigszins mogelijk mondiaal lezerspubliek dat tijdens hun leven bereikt kan worden. En met het oog op de toekomst een faciliteit op te zetten die zich toegewijd inzet voor de volgende generatie waardoor the Communications – de Communicaties aangeboden kunnen blijven worden aan de spirituele zoekers de wereld rond.

Mocht u er iets voor voelen om dit werk te helpen steunen door een donatie te doen, klik dan hieronder.

Oprechte dank van ons allen.

Uw steun en hulp worden ootmoedig en met grote erkentelijkheid naar waarde geschat en ze zijn van vitaal belang voor het voortschrijdende werk van de Groep van het Licht om de zielen te verlichten en de planeet om te vormen.

Om het even welk bedrag naar eigen wens.

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €10,00