Over Joseph

Wie is Joseph?

Joseph is een hoog geëvolueerde’geest-gids’ – een persoon die vele malen geleefd en gestorven is op Aarde en die overgegaan is naar en opgegaan is door de wereld van de geesten, maar die zó diep begaan is met het lot van het individu, van de mensheid en van de Aarde dat hij ervoor koos ‘terug te keren’ en vitale informatie door te geven vanuit het gezichtspunt van zijn hoger rijk van bewustzijn doorheen het trancemedium Michael G. Reccia. Tot op heden zijn de communicaties van Joseph verzameld in zes boeken: Revelation, Illumination, Your Life after Death, the Fall, Trance Mission, en From Here To Infinity, met Your Life After Death (Uw Leven Na De Dood) en the Fall (De Val) die nu ook verkrijgbaar zijn in het Nederlands in paperback en e-boek..

Joseph: ‘Mijn naam is Joseph. Ik vertoef nu al duizenden jaren in het rijk van de geesten en naarmate ik de spirituele ladder opklom, werden me vele dingen geopenbaard. De oorsprong van de Schepping, de redenen waarom de Aarde bestaat, de aard van de mens en zijn ziel: werden mij meegedeeld. Het werd me duidelijk gemaakt dat er vele zaken fout waren met het Aardse niveau: dat zielen er voor de verkeerde redenen naar terugkeerden; dat ze niets bijleerden; dat ze in een bestaanscyclus vast kwamen te zitten en zich afgekeerd hadden van de ware God – de God binnenin hen.

Waarom communiceert Joseph met ons?

Joseph: ‘De reden waarom ik het Aardse niveau opnieuw contacteer is eenvoudig: Ik ben bezorgd. Mijn bestaan is in een sfeer van vredevolle vibratie. Ben ik vervuld van vrede? Neen, omdat ik bezorgd ben om uw wereld, om de zielen op de Aarde – om u. We kunnen niet (als deel van u, als deel van God) de situatie de rug toekeren – dit is de reden waar- om we steeds maar blijven terugkeren om de zaken te keren. Mijn bedoeling is een argument aan te voeren voor Licht in de duisternis en om u een aanwijzing te geven van uw mogelijkheden als kind van God zodat u uw fysische realiteit met voldoende Licht door- dringt om uzelf te ondersteunen en de planeet te ondersteunen.’

Waarom zijn de Communicaties van Joseph zo belangrijk?

Joseph is niet alleen bezorgd voor ons individueel, persoonlijk geluk en welzijn, maar ook voor de toekomst van onze planeet, die op dit ogenblik op het spel staat. Hij wenst dat we opnieuw ontdekken wie we werkelijk zijn en waarom we hier zijn en door ons spiritueel potentieel ten volle te realseren, onszelf en elkaar helpen en uiteindelijk de aarde om- vormen, regenerenen en redden.

Joseph: ‘De dingen kunnen niet zó verder in onze wereld zoals ze zijn. Jullie doden elkaar nog steeds; jullie wurgen de planeet en jullie veronachtzamen jullie spiritualiteit.

‘Er is meer urgentie bij ons zoals de tijd voortschrijdt op jullie bewustzijnsniveau – er is op dit ogenblik een groot potentieel voor vernieling. Destructie heeft ook hiervóór de Aarde getroffen – het gebeurde tijdens mijn tijd, maar het geschiedde eveneens daarvóór. De mens in fysische vorm is veel ouder dan jullie zich realiseren en de reden waarom ik jullie bezoek en er zoveel energie in steek, is om ervoor te zorgen dat dit geen derde maal gebeurt.’

Dit zijn de twee keuzes waarvoor jullie staan:

Iets doen

…of…

Niets doen – en de Aarde zal sterven.

‘Jullie hebben geen oneindig aantal morgens om de dingen recht te zetten. Jullie moeten nu beginnen.’