Meditaties van Joseph

Eenvoudige, nochtans zeer doeltreffende persoonlijke meditaties die visualisatietech-nieken gebruiken, maken een belangrijk deel uit van de Communicaties van Joseph, die de lezers de mgelijkheid verschaffen om God-Licht te channelen naar hun eigen leven en het collectieve bewuszijn van de mensheid, om de hedendaagse negatieve omstandig- heden te helen en om te vormen…

Joseph: ‘Denk eraan elke dag te mediteren, een beetje tijd aan God te schenken… en zeg ajb niet: “Ik heb geen tijd”. Hoe kun je geen tijd voor jezelf hebben? Hoe kun je geen tijd hebben om in je leven vreugde te brengen waarvan je zegt die te missen? Hoe kun je in je leven geen tijd vinden om in je leven de heling, de gezondheid te brengen waarvan je zegt die voortdurend te missen, de harmonie waarvan je zegt die voortdurend te missen? Indien je ernaar streeft die enkel op fysisch niveau te vinden, zul je tekort schieten. Indien je ernaar streeft die op een fysisch niveau te vinden maar in je fysische ervaringen het Licht van God binnenbrengt, dan zul je de vrede en de liefde en de gelukzaligheid en de richting en het comfort en de steun vinden die je zoekt.’

Zoals je je verbeeldt, schep je, en meditatie zou kunnen omschreven worden als ‘zich verbeelden met een positieve houding’ – zo eenvoudig is het, met Joseph die in zijn boe- ken de lezers op mooie en sterk geleide meditaties meeneemt en hun alle instructies geeft om succesvol en veilig te mediteren en een veschil te maken in hun eigen leven en het leven van anderen.

Joseph: ‘In de beginstadia van de meditatie is het belangrijk dat je fysische geest iets te doen heeft dan je aan te vallen en dus zijn de meditaties in mijn boeken zó opgevat dat de fysische geest iets te doen heeft zodat je ongemerkt je met je God kunt verbinden zonder dat de geest zich hiervan bewust is.

Joseph: ‘Denk eraan dat je een oneindig wezen bent en dat, wanneer je je met de God binnenin verbindt, je Oneindigheid oproept en dat Licht dat je uitzendt naar honderd, duizend verschillende punten uitgaat – zoals beslist door je ziel en de God binnenin.’

 

Licht als ‘wapen’ dat niemand kwaad berokkent, heelt iedereen:

Meditatie-excerpt van Illumination – Verlichting:

Joseph: ‘Conventionele wapens zullen nooit de problemen van de wereld oplossen. Ik wens jullie een ander wapen voor te stellen; een wapen dat je leven wél verandert, zal,je wereld veranderen. Dat wapen is Licht.

Jullie moeten als individuen en als naties en groepen leren hoe God-Licht te gebruiken omdat Licht gericht kan worden. De aard van God-Licht is om op de lagere vibratieniveaus te zuiveren. En binnen die hogere vibratie van God-Licht kan geen kwaad, geen negativisme, geen geweld, geen perversiteit bestaan. Licht zuivert (indien correct gebruikt) de negatieve vibraties van mensen weg die ze tijdens hun leven geaccumuleerd hebben.

‘Hoe gebruik je Licht als een wapen? Je zult je verbeelding moeten gebruiken. Om te kunnen scheppen, zul je eerst moeten visualiseren. Je visualiseert en dan doe je wat je gevisualiseerd hebt, ontstaan. Je moet dat vermogen gebruiken wil je het “wapen” van het Licht hanteren.’