Terminologie van Joseph

Uw Leven Na De Dood en the Fall de Val wordt steeds naar de termen ‘het Veld’ en ‘de Val’ verwezen:

Het Veld: Wanneer Joseph naar ‘het Veld’ verwijst, beschrijft hij het bewuste veld van gedachtenenergie waardoor wij, als geesten op Aarde, omringd zijn en waarin we leven. Iedere seconde van ons leven projecteren we onze gedachten en overtuigingen betreffende de aard van de realiteit in dit energieveld. Het Veld is eigenlijk door ons geschapen en wordt door ons gehandhaafd, maar we zijn dit feit uit het oog verloren. Als gevolg van deze vergetelheid, die op zich genomen het gevolg van ‘de Val’ is (zie hieronder), werkt het Veld niet langer zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Het werd verondersteld ons te dienen, maar op dit ogenblik dienen wij het in feite. Het geeft blijk van en zoekt in ons een negatieve lading en kijk te bestendigen. En ten gevolge hiervan en zijn loskoppeling van het God-Licht houdt het zichzelf en ons in stand via een beperkte en afnemende hoeveelheid energie. Het Veld, en dus ook wij als menselijke wezens die erin leven, kan in zijn huidige toestand niet veel langer blijven bestaan. Joseph spoort ons aan het Veld opnieuw met God-Licht van energie te voorzien en door dit te doen het te transformeren en opnieuw de controle over te nemen, ter bevordering en het voortbestaan van de mensheid en van de planet.

De Val… is een term die Joseph toepast op een complex besluit en actie door ‘engelachtige kinderen’ miljoenen jaren geleden genomen en die uitmondden in een catastrofale verandering in vibratie die de Aarde in een duisternis stortte waaronder wij en de planeet nog steeds lijden en er de gevolgen van ondervinden. Deze verandering in vibratie scheidde ons in ons bewuste denken af van ons God-erfgoed en mondde uit in de negatieve, gewelddadige, machtshongerige wereld en maatschappij waarin we nu leven. De Val is een omvangrijk en fascinerend onderwerp en wordt behandeld in het Joseph Communicatieboek met dezelfde naam dat nauwkeurig verhaalt wat er precies gebeurde op het ogenblik dat deze gebeurtenis plaatsvond en welke de gevolgen ervan zijn.