Inleiding

Een essentieel aspect van het voortschrijdende werk van de Band of Light bestaat erin wereldwijd zoveel mogelijk zielen bewust te maken van de Joseph’s Communications – de Joseph’s Communicaties en te dien einde werd Michael bij een aantal gelegenheden geïnterviewd voor radio en webcast aangaande dit onderwerp en hij heeft ook bijdragen geschreven voor een verscheidenheid aan tijdschriften para- psychologie. Bovendien co-presenteert hij in de Verenigde Staten geregeld een tweemaandelijks parapsychologisch radioprogramma The Bigger Picture met Meria Heller. In dit gedeelte van de website kunt u kijken en luisteren naar vele van deze interviews en eveneens enkele van Michael’s bijdragen lezen.

Michael is steeds beschikbaar voor een interview en om bijdragen te leveren rond Joseph thema’s. Hij kan gecontacteerd worden via Jane: jkneen@bandoflight.co.uk

Links


 

Gepubliceerde Bijdragen

 

Videos

Minder is Meer: Zich bevrijden van kwetsuren door Vergeving.

Perspectief gebaseerd op de Joseph Communicaties.

door Michael Reccia, Joseph’s trancemedium.

Onlangs ontvingen we een brief van een lezer. Deze persoon heeft alle Joseph boeken gelezen en meldde ons dat, daar waar zij Licht en liefde kond sturen naar een groot percentage van de mensheid, ze helemaal niet konden noch wilden God-Licht sturen naar diegenen van wie ze voelden dat ze hen in het verleden hadden gekwetst. Ze voelden evenzo tegenover hen die bijdragen aan het beschadigen van deze wereld en er een gewelddadige en wrede plaats van maken.
Laten we dit even onder de loep nemen, klas…

… Handen omhoog al diegenen die nooit door iemand gekwetst zijn geweest.

Hmmm… Zoals men kon verwachten, er is niet één hand omhoog.

Omdat u natuurlijk gekwetst bent geweest. Ik ben gekwetst geweest. Iedereen is gekwetst geweest. Zowel in het kleine als in het grote, op verschrikkelijke en potentieel verwoestende wijzen.

Belangrijk is hoe die gepercipieerde kwetsuren aanpakken, daar we steeds een keuze hebben.

We kunnen ofwel vergeven, vergeten, elke kwetsuur weggooien samen met de rotzooi en voortboeren, of we kunnen hen koesteren en opnieuw opzoeken. We kunnen er een reisgezel van maken en met ons meeslepen waar we ook gaan. Misschien kunnen we ook kiezen hen nu en dan voor de dag te halen als excuus waarom we niet gerealiseerd hebben wat we hoopten te realiseren in het leven en waarom het leven zich op zulk een onvoldoening gevende wijze ontrold heeft om ons heen.

Indien we de eerste koers volgen, bevrijden we onszelf en putten we er spirituele, mentale en fysische kracht uit. Indien de tweede, dan beperken we onszelf niet alleen en vertragen we onszelf niet alleen in wat we kunnen bereiken zoals we doorheen het leven reizen (daar we een mentale bagage meesleuren die we jaren geleden hadden moeten loslaten en die onze aandacht en energie opslorpen), maar we brengen onszelf ook onwetend in gevaar betreffende ons toekomstig welzijn.

Er is hier dus een ontnuchterend en vreeswekkend aspect van spirituele fysica in overweging te nemen telkenmale we een kwetsuur opnieuw bezoeken, elke keer dat we er opnieuw in investeren, haar bijhouden, haar ophemelen, haar rechtvaardigen – er zelfs van genieten omdat we ermee vertrouwd zijn en onwillig om haar te laten gaan – we verbinden ons opnieuw met het effect dat ze oorspronkelijk op ons had. Ze scheurt en klauwt aan ons lichaam en onze geest en ons leven met precies dezelfde destructieve kracht als op de dag dat we haar de eerste keer ervoeren. Of die dag nu een jaar of een leven lang geleden is.

Kwetsuren etteren. Ze knagen aan ons. Ze beperken, ondermijnen ons en brengen ons uit evenwicht. Met de tijd leiden de gevolgen in vele gevallen ertoe om uiteindelijk, tot op zekere hoogte, te vervallen in disfunctioneren.

En dan ziek.

En daarna nog erger.

Het bevrijdt ons, het verschaft ons nieuwe energie en het laat ons toe verder te gaan. Het bevrijdt ook de andere betrokken persoon of personen bij al onze vermeende kwetsuren zodat deze personen kunnen ophouden zich onbewust met ons opnieuw te verbinden en op een onbewust, psychisch niveau met ons verbonden, hen aldus bevrijden en toelaten voort te gaan en ook spiritueel te evolueren.
En van voortgaan gesproken – eens we moedig genoeg geworden zijn om te vergeven en los te laten, beginnen we ons ook te realiseren dat iedereen op deze planeet gekwetst is en dat iedereen in deze wereld lijdt en gewond is – niet slechts wij alleen.
We beginnen in te zien dat, door selectief te zijn naar wie we het Licht uitzenden onze mogelijkheid om deze wereld te veranderen naar wat beter is, wordt beperkt omdat we automatisch (en ironisch) diegenen die het Licht het meest nodig hebben, uitsluiten – die zielen die het meest nood hebben aan de transformerende, verlichtende kracht van God-Licht, onvoorwaardelijk vanuit ons hart-centrum gechanneld om hen in staat te stellen hun perceptie vanuit de duisternis die hen in hun huidig bestaan vasthoudt en richt en gevangen houdt, te verheffen.

We beginnen ons ook een ander feit te realiseren. Indien we niet in overweging wensen te nemen om tegemoet te komen en een atmosfeer van verlichting rond die zielen te scheppen voor hun goed, voor de rest van de mensheid en de toekomst van onze planeet, door zo selectief, oordelend, veroordelend te zijn, dit de duisternis aldus zal helpen bestendigen en in stand houden en zal ons Lichtwerk helemaal niet zo effectief zijn als Lichtwerk.

Ik zal u doorgeven aan beduidend betere handen dan de mijne met enkele woorden aangaande het onderwerp vanwege Joseph:
‘Iedere ochtend is een wit blad. Wat gaat u dan vandaag scheppen? Gaat u een wereld scheppen die u schade berokkent en andere mensen schade berokkent? Of gaat u een wereld scheppen die u optilt, die u in uw denken dichter bij God brengt, die u helpt u te herinneren wie u bent, die u toelaat Licht en liefde uit te sturen naar mensen… en die zij aan u teruggeven?’

en

‘Aan de wereld worden elke dag mogelijkheden tot liefhebben gegeven, maar die verkiest in de plaats daarvan te haten. Aan zielen worden gelegenheden geboden om van mensen te houden in hospitalen, in gevangenissen, in familiekringen en om van zichzelf te houden, om Licht te brengen… maar ze negeren ze.’
en tenslotte…

‘Hou van elkaar, hou van de wereld, hou bijzonder van de moeilijke gebieden… en u zult dingen veranderen.’
Verschenen: journey of possibilities.com