Over Michael

Michael George Reccia heeft gedurende meer dan dertig jaar als een geestesmedium gewerkt, oorspronkelijk de reguliere diensten waarnemend in de spiritualistische kerken doorheen het VK, en in het geven van lezingen en in het organiseren van workshops op verschillende plaatsen en in het houden van privézittingen voor individuen bij hem thuis, met eveneens internationale ‘afstandszittingen via post’ tijdens dewelke hij in een lege kamer zat met een foto van de ‘zitter’ vóór zich terwijl de boodschappen tot hem kwamen vanuit de geesteswerelden ten behoeve van die persoon.

Elf jaar geleden, toen zijn mediumtalent van helderziendheid naar trance evolueerde (hij behoudt nog steeds zijn helderziende gaven), legde hij een conact met Joseph en begon hij de Joseph Communications – de Joseph Communicaties naar buiten te brengen. Aanvankelijk was dat contact tussen hem en Joseph helderziend van aard maar tijdens de overdrachten van het tweede boek, Illumination – Verlichting, evolueerde het naar een diepere – trance – verbinding, met Michael die zijn fysische geest en lichaam verliet gedurende iedere communicatiesessie zodat Joseph Michaels mogelijkheden kon gebruiken om zijn uiteenzettingen rechtstreeks aan de Goep van het Licht door te geven en,via hen, aan de wereld.

Michael aanziet het doorgeven en verspreiden van de Joseph Communications – de Joseph Communicaties als zijn ‘levensmissie’, en als zijn belangrijkste bijdrage tot het verheffen van het spirituele bewustzijn gedurende de tijd doorbrengend als medium. Hij hoopt de Joseph Communications – de Joseph Communicaties erkend te zien en in toenemende mate gelezen te zien worden in de hele wereld. Michael heeft een afkeer van het woord ‘channeler’daar hij meent dat al datgene wat in de wereld onder die term verspreid wordt, varieert van het verhevene naar het lachwekkende en ziet zichzelf in plaats daarvan als een eenvoudige maar spiritueel gedisciplineerde spreekbuis door dewelke de boodschappen van Joseph en de gedachten en commentaren van andere hoge geestesgidsen kunnen doorstromenMichael

Wanneer hij niet in een trancetoestand is of zich ervan herstelt, houdt Michael van: Jane, de mensheid, zijn mede BOL – GVL (Groep van het Licht), kunst, dieren, uit gaan eten, film, knutselen, lectuur… en tijd vinden om af en toe een frisse neus te halen en bloemen te ruiken.